Bütünsel Nöro Danışmanlık

Bireysel Beyin Eğitimleri


Hayatın genelinde farklı seviyelerde yaşanabilecek pek çok sıkıntının çözümünde beyninizin aktif rolü tartışılmazken bunu bireysel olarak geliştirmek işin kişisel ihtiyaçlarınıza yönelik özel eğitim ve danışmanlık hizmetidir. Bütünsel Nöro Danışmanlık içerisinde modern tıp bilgileri, doğu tıbbı bilgileri, tamamllayıcı tıp bilgileri, terapi sistemlerine ait bilgiler, teknolojik bilgilerin birlikteliği ile türetilmiş kişinin ihtiyacının önemsendiği ve ona göre birlikte stratejilerin planlanıp uygulamalarının yapıldığı bir süreçtir. Bugüne kadar pek çok konuda yaklaşık yirmibin kişide uygulanmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Yoğun olarak başvurulan konular;
 • İş hayatında stres yönetim kabiliyetinde iyileşme
 • İş hayatında sağlıklı düşünme becerisi
 • Stratejik düşünme becerisini artırma
 • Müzakere becerilerini geliştirme
 • Yönetimde bir adım öteye geçme
 • İletişim becerilerinde ustalaşma
 • Aile ilişkileri ve ikili ilişkileri yönetmede başarı
 • Daha iyi bir hafıza ve sağlıklı olma
 • Yüksek perfomansa erişme
 • Verimsizlik İradesizlik İnternet bağımlılığı
 • Plan yapamama, plana uyamama
 • Duygularını kontrol edememe
 • Düşüncelerini organize edememe
 • Stres altında çalışamama
 • Sınavlarda başarısızlık
 • Unutkanlık
 • Hastalık Koçluğu
 • Tamamlayıcı tıp danışmanlığı
 • Grup içinde etkin ve etkili olamama
 • İlişki problemleri
 • Sağlık ve beslenme sorunları
 • Çocuklarda konsantrasyon problemleri, ders başarısızlıkları
Danışmanlık faaliyetleri ilk görüşmeyle başlanarak kişinin özel ihtiyaçlarına göre planlanır.

Eğitim Psikolojisi Araştırmaları


Eğitim Dünyasında yaşanan sorunların beyin kaynaklı olanlarının çözümünün elimizde olduğunun farkındayız. Eğitim alanında beyin eğitimlerinde gerek öğrenme ve başarı üzerine öğrencilere, gerek bu yolculukta onlara eşlik eden ebevyn ve eğitmenlere yönelik uygulamaya yönelik pek çok detay mevcuttur.
 • Beyin öğrenme ilişkisi / çocuk beyin davranış gelişimi
 • Ders çalışan beyin neden zorlanır
 • Sınav stresi / sınav başarısı
 • Bilgisayar, sosyal medya telefon bağımlılığı ve önleme yöntemleri
 • Eğitimde stres faktörleri
 • Saldırganlık, öfke yönetimi
 • Hiperaktif çocuklar ve yetişkinler
 • Üstün zekalı ne demek zorlukları
 • Dikkat nedir, nasıl gelişir, konsantrasyon arttırma teknikleri
 • Aile içi iletişim teknikleri
 • Kadın beyni erkek beyni farkı
 • Kadın beyninde Başarı
 • İyi ebeveyn olmak mümkün mü?
 • Beyin dostu beslenme, genetik beslenme, sağlıklı yaşam çocuklar ve yetişkinler için
 • Eğitim alanında başarıya ulaşmak için planlı olmak ne demek
Eğitim dünyasındaki sorunların, beyin odaklı alternatif çözümleri ile ilgili, öğrenci, ebevyn, eğitimci ve adayları için uygundur.